На тази страница сме описали нашата политика за лични данни при ползване на https://artistixcrew.com

 

Какво представлява личната информация

Европейският съюз е ангажиран със защитата на неприкосновеността на личния живот на потребителите. Като лична информация се определя съчетанието на поне два вида данни на един потребител. Това може да бъде име и имейл адрес, име и телефон и др., които служат за точното определяне на едно лице. Политиката относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите на ЕС понастоящем се основава на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.

 

Каква лична информация събираме и защо я събираме 

Ние се отнасяме с изключителна сериозност и внимание към Вашата лична информация!

 

Коментари 

Когато посетител остави коментар на нашия сайт, ние събираме информацията във формата за коментари, потребителския IP адрес, както и агента на браузъра, който потребителят използва. Всичко това е с цел предотвратяване на спам.

Безименната връзка, създадена от Вашият имейл адрес (наричана още “хаш”) може да бъде предоставена на Gravatar, за да се провери дали наистина сте Вие, който я използвате. Политиката за личните данни на Gravatar може да бъде намерена тук: https://automattic.com/privacy/. След удобрение на Вашият коментар, профилната ви снимка е видима за обществото в рамката на коментара Ви.

Медия 

Ако желаете да качите снимка на нашия сайт, избягвайте да използвате такава с вградено местоположение в нея (EXIF GPS). В противен случай, случайни посетители могат да я свалят, отделят от нея местоположението й и да го използват по свое усмотрение. Сайтът не носи отговорност за снимка, която Вие сте качили доброволно.

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, може да откажете запазването на Вашето име, имейл адрес и бисквитки на нашия сайт. Обикновено това се прави за Ваше удобство, за да не се налага да въвеждате отново същата информация при оставянето на друг коментар. Запазването на бисквитките се пази една година.

 

Колко дълго пазим Вашата информация

Ако оставите коментар на нашия сайт, той и неговата метадата се пази за неопределено време. Това се прави с цел да открием и удобрим всички последващи коментари автоматично, вместо да чакат удобрение от модератор.

 

Къде изпращаме Вашата информация

Посетителските коментари могат да бъдат изпратени за проверка до автоматизиран бот за проверка и улавяне на спам. 

 

Ако желаете Вашата лична информация да не бъде събирана и използвана, Ваше право е да НЕ използвате този уебсайт.

При възникнали въпроси, оплаквания или притеснения, моля свържете се с нас на нашия имейл адрес: artistix.crew@gmail.com